Byt språk EN

Vi vill göra rätt!

Kährs visselblåsartjänst

Kährs strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat med en hög affärsetik. Vår visselblåsartjänst säkerställer att alla våra intressenter, oavsett om det är kunder, partners, individer i omgivande samhällen eller anställda, har möjlighet att säga ifrån och känna sig trygga med att kunna göra det vid misstanke om oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Läs mer och gör din röst hörd här:

Skapa rapport