Byt språk EN

Styrning & affärsetik

Att göra affärer etiskt och med integritet är grunden för vår framgång

Vi agerar med integritet och rättvisa och vi tolererar inga aktiviteter som stör marknaderna och skadar ekonomisk, social och demokratisk utveckling.

Vi följer nationella lagar och internationella sanktioner i de länder där vi är verksamma.

Genom våra regler och policyer, som till exempel vår uppförandekod, säkerställer vi ansvar, etiskt handlande och transparens inför våra intressenter. 

 

  

Kährs Group Uppförandekod
(Code of Conduct)

UK Modern Slavery Act Statement

California Transparency in Supply Chains Act Statement


Läs mer under Om Kährs Group