Byt språk EN

Wood Power by Kährs

Kährs producerar biobränsle vid egen pelletsfabrik i Nybro

I linje med Kährs miljö- och hållbarhetsarbete som fokuserar på utvalda globala mål inom FN:s Agenda 2030, tillvaratas trämaterial som inte används inom golvtillverkningen för att producera biobränsle i form av träpellets.


Kährs har i årtionden producerat biobränsle i form av träpulver och i början av 2019 startade tillverkning av träpellets i en egen, nybyggd anläggning i anslutning till trägolvsfabriken i Nybro. Produktionen i den moderna anläggningen är helt automatiserad och integrerad med golvproduktionen. Eftersom träpellets är en vidareförädlad och mer standardiserad produkt än träpulver finns en rad fördelar som till exempel att bränslet blir tillgängligt för fler användare och dessutom är träpellets mer kompakt och därmed effektivare att transportera vilket är positivt för miljön.

Försäljning och distribution till marknaden hanteras genom ett flerårigt partneravtal med Ekman & Co, som är en framstående aktör inom bioenergimarknaden. Ekman & Co ansvarar även för logistiken och den största delen av det fossilfria bränslet från Kährs skeppas med båt från lager i Kalmar hamn till olika destinationer och vidare till brukare på pelletsmarknaden. Transporterna från fabriken i Nybro till lagret i Kalmar sker med lastbil som drivs med förnyelsebar diesel, 100 % HVO (hydrerad vegetabilisk olja), som inte bidrar till att ny koldioxid släpps ut i atmosfären.

Kährs har som mål inom sitt miljö- och hållbarhetsarbete att alla interna transporter ska ske med helt fossilfria alternativ inom fem år. "Vårt mål är att konstant utveckla och optimera vår verksamhet samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan och med den här anläggningen tar vi ett viktigt steg när det gäller hållbarhet. Att Kährs pelletsprodukter nu finns som ett hållbart bränslealternativ på bioenergimarknaden känns fantastiskt", säger Bruce Uhler, Sustainability Manager, Kährs Group.

Kährs fokuserar sitt miljö- och hållbarhetsarbete inom sex utvalda globala mål, 3) hälsa och välbefinnande 7) hållbar energi för alla 11) hållbara städer och samhällen 12) hållbar konsumtion och produktion 13) bekämpa klimatförändringarna och 15) ekosystem och biologisk mångfald. En rad initiativ förs inom ramen för detta, där projektet innefattande pelletsfabriken och dess transporter är en del av initiativet att bidra till att uppnå mål 7) att tillgodose tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen.

Fakta om Kährs pelletstillverkning: Kährs pelletsfabrik har kapacitet att producera upp till 60 000 ton pellets årligen. Motsvarande energi utvunnen ur eldningsolja släpper ut ca 85 000 ton växthusgaser i form av CO2. Träpellets räknas som klimatneutralt, dvs det bidrar inte till ökat nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären vid användning. Anläggningen drivs dessutom av 100 procent förnyelsebar el och den färdiga pelletsen transporteras till lager med lastbil som drivs av fossilfritt bränsle.

  • Träpulver från golvproduktion: ca 8 ton per timme
  • Nuvarande produktionskapacitet: 8-9 ton pellets per timme
  • Pelletssilo Nybro: Rymmer 500 m3 = 300 ton
  • Pelletstransport från Nybro till lager i Kalmar: 4-6 lastbilar per dygn á 35 ton
  • Lagerkapacitet i Kalmar: ca 6 000 ton pellets