Byt språk EN

Omställning till hållbara interna transporter

I dagsläget pågår en omfattande omställning till mer hållbara fordon och bränslen och för oss på Kährs gäller inte det enbart transporter mellan fabriker och till kunder, utan omfattar också hantering och transport av material inom våra anläggningar. Vi på Kährs betraktar transporter som använder alternativ till fossila bränslen såsom el, biodiesel eller biogas som gröna och vårt mål är att ha en intern fordonsflotta som drivs helt av fossilfria alternativ inom fem år.

Sett till hela den interna fordonsflottan är alla truckar som används inomhus elektriska och vi testar och utvärderar just nu elektriska truckar för användning utomhus. Vi strävar också efter att använda hållbar el på våra anläggningar, som på vår fabrik i Nybro där 100 procent av elen kommer från förnybara energikällor. När det inte finns elektriska alternativ strävar vi efter att finna bästa möjliga lösningar, till exempel fossilfri HVO för våra allra tyngsta maskiner.


Den första elektriska trucken för tunga lyft utomhus i en fordonsflotta av totalt 17 utomhustruckar hos Kährs i Nybro.

När det gäller externa transporter uppmuntrar vi leverantörer att aktivt arbeta för att minska sina utsläpp från transporter. Vi kräver att våra transportleverantörer ska ha en plan för ständig förbättring mot de mest hållbara alternativen, och vi utvärderar de bästa tillgängliga transportmedlen (till exempel tåg eller båt när det är möjligt). Alla fordon som används vid transport till eller från Kährs ska ha klassificeringen Euroclass 5 som lägst. Vi efterfrågar bättre och mer detaljerad statistik från våra transportleverantörer för uppföljning och åtgärder - när vi får större kunskap om vår största påverkan kan vi också planera för effektivare åtgärder.

Hållbarhet och miljöåtgärder är centralt för Kährs Group och ett medvetet agerande kännetecknar hela organisationen. Det är också därför som vi strävar efter att anpassa oss till FN:s globala mål (UN Sustainable Development Goals) inom agenda 2030. Ett av FN:s mål som vi fokuserar särskilt på är ”Bekämpa klimatförändringen" och hos oss är grönare transporter avgörande för vårt åtagande att minska verksamhetens klimatpåverkan.