Byt språk EN

Planet Positive Journey

 

 

Vårt engagemang för hållbarhet gör Kährs till en pålitlig och uppskattad golvleverantör, affärspartner och arbetsgivare och vi bedriver vår verksamhet med en stark känsla för etik och integritet. Vi kallar det vår Planet Positive Journey som omfattar vårt arbete med att minimera effekten av vår verksamhet under hela produktlivscykeln – från råvara till våra produkters slutskede.
 

Parallellt med vår målsättning för lönsamhet strävar vi också efter att minska vår klimatpåverkan och att arbeta för att alla resurser ska användas på ett hållbart sätt för framtida generationers väl.

Det är vårt ansvar att kontinuerligt förbättra oss inom produktdesign, kvalitet och innovation samtidigt som vi utvecklar vårt miljöarbete.

Vi förstår att vår framgång är baserad på vår personals säkerhet, kompetens och engagemang och att vi alla tillsammans arbetar för att uppfylla våra intressenters förväntningar.

Vår huvudägare Triton har skrivit på FN:s Principles for Responsible Investment (PRI), där frågor inom miljö, sociala principer och ledningsprinciper förs in i investeringsanalys, beslutsfattande, ägarskapspolicy och praxis. Som portföljföretag hos Triton bedriver vi vår verksamhet i enlighet med dessa principer och rapporterar våra ESG-aktiviteter på årlig basis.

 

 

Compliance-kontakt:
Andreas Larsson, CFO
Tel. +46 70 242 03 65
E-mail: andreas.larsson(at)kahrs.com