2022-04-21 - Kährs Group Regulatory

Kährs BondCo AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Kährs BondCo AB (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2021 nu är tillgänglig på Kährs Groups webbplats (kahrsgroup.com) samt bifogas till detta pressmeddelande.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Johan Magnusson
Vd och koncernchef, Kährs
+46 705 40 13 96

johan.magnusson@kahrs.com

 

Andreas Larsson, CFO 
+46 70 242 03 65 

andreas.larsson@kahrs.com
 

Adress:
Kährs BondCo AB (publ)
Box 805, 382 28 Nybro, Sverige 
Tel: +46 481 460 00, 
www.kahrsgroup.com 
Organisationsnummer: 559339-3621 

Kährs BondCo AB Publ Årsredovisning 2021