Byt språk EN

Hållbarhetslänkad obligation (SLB)

I november 2021 emitterade Kährs en obligation länkad till koncernens hållbarhetsarbete

Obligationen är länkad till utfallet av tre definierade hållbarhetsmål, som är i linje med Kährs ambitiösa hållbarhetsstrategi, Planet Positive Journey.

Kährs Sustainability Performance Targets (SPT):

  • Minska klimatutsläppen från Scope 1 och Scope 2 med 40 % till 2025
  • Definiera Science Based Targets (SBT) för minskning av CO2-utsläpp som ska valideras av SBTi senast 2023
  • Öka andelen hållbart anskaffad träråvara till 87 % till 2025

The Governance Group genomförde en oberoende granskning av hållbarhetsramverket och tilldelade Kährs A-rating.

Kährs Ramverk kan laddas ned här (Engelska)

Pre-issuance Second Party Opinion

Oberoende verifiering av Kährs rapporterade utsläpp av växthusgaser och SPT 2022 (Engelska)