Byt språk EN

Riskhantering

All affärsverksamhet inbegriper risker. Kontinuerlig riksbedömning och förebyggande och begränsning av eventuella skador är en del av den dagliga verksamheten.

Kährs Group är en världsledare inom golvbranschen och våra intressenter har höga förväntningar på oss som företag. Av denna anledning formar vår starka företagskultur och våra grundvärderingar basen för vår rikshantering. Styrelsen har ett ansvar gentemot våra ägare gällande företagets rikshantering. Företaget rapporterar löpande till styrelsen om arbetet kring riskhantering.

De huvudsakliga riskerna som Kährs Group exponeras för omfattar affärsrisk, finansiell risk, oprationell risk och legal risk.