Byt språk EN

Finansiell kalender

Kährs Group publicerar sina finansiella rapporter enligt följande kalender:
 

23 november 2023
Delårsrapport kvartal 3, 2023

22 februari 2024 
Bokslutskommuniké kvartal 3, 2023 

18 April 2024
Årsredovisning 2023