Byt språk EN

Koncernledning

Förutom vd, består koncernledningen av cheferna för de fyra kundsegmenten och fyra stabschefer. Koncernledningen har sammanträden varje månad som leds av vd. Sammanträdena följer en fastställd agenda och dokumenteras genom anteckningar. Koncernledningen driver den pågående finansiella och kommersiella administrationen och har översyn över koncernens verksamhet. Koncernledningen arbetar också kontinuerligt med att anpassa strategin och verksamheterna för att styra mot uppsatta mål.

Medlemmarna i koncernledningen presenteras nedan, med information om ansvar, utbildning, det år då de rekryterades till Kährs Group och tidigare anställningar. 

Johan Magnusson 

 

Johan Magnusson
Vd och koncernchef

Johan började sin anställning inom Kährs Group och blev medlem av koncernledningen 2019

Innan han kom till Kährs var han Managing Director på Owens Corning & Senior Vice President för Paroc Technical Insulation och har tidigare haft seniora roller på Assa Abloy, Ruukki, Swedoor och Hilding Anders.

Har en MSc i Business Administration, Växjö Universitet.

 

     

 

Sara Olofsson
Chief Commercial Officer - Commercial

Medlem av koncernledningen sedan 2022.

Ansvarig för koncernens försäljning och försörjning av produkter inom segmentet Commercial.

Har bred erfarenhet som ledare inom projektaffärer inklusive förändringsledning, affärsutveckling och marknadsföring. Har även erfarenhet inom hållbarhet och digitalisering, genom hela värdekedjan.

Innan hon började på Kährs 2022 hade hon senast rollen som Service & Software Manager på Hilti och har erfarenhet från andra seniora roller inom Hilti och Lantmännen.

Har en MSc Eng Industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet.
 

 

Johan Lundgren
Chief Commercial Officer - Residential Nordics

Medlem av koncernledningen sedan 2021.

Ansvarig för att utveckla Kährs Groups försäljning i segmentet Residential på den nordiska marknaden.

Johan har bred erfarenhet av att utveckla försäljningskanaler och distributionsmodeller i Norden.

Innan han började på Kährs 2021 var han kommersiell chef för Akzo Nobel i Norden och har tidigare erfarenhet av ledande positioner inom försäljning och marknadsföring från Dell och Mintel.

Har en MBA, Jönköping University.

 

Robert Bieger
Chief Commercial Officer - Residential West & South Europe  

Medlem av koncernledningen under 2008-2018 och från 2021.

Ansvarig för att utveckla Kährs Groups försäljning i segmentet Residential på den väst- och sydeuropeiska marknaden.

Han har erfarenhet från positioner i Centraleuropa med fokus på försäljning, marknadsföring och utveckling av företagsmodeller inom flera marknader. Han har haft olika positioner sedan han anställdes hos Kährs 1994. Tidigare erfarenhet från Jockey, Schwab, Everwood, Schlotterer.

Har en MBA från Chamber of Commerce/University Reutlingen

 

Sean Brennan
Chief Commercial Officer - Residential North America

Medlem av koncernledningen sedan 2021.

Ansvarig för att utveckla Kährs Groups försäljning i segmentet Residential på den amerikanska kontinenten och chef för den amerikanska organisationen.

Han har haft olika befattningar inom Kährs amerikanska organisation sedan han började 2002, inom finans, försäljning & affärsutveckling. Har tidigare erfarenhet från Callan Associates, Certified Group.

Har en MBA från University of Florida & examen från Santa Clara University.

Charlotta Fellman CMO

 

Charlotta Persfell 
Chief Marketing Officer

Medlem av koncernledningen sedan 2019.

Ansvarig för koncernens marknadsföring som strategisk varumärkesutveckling, kommunikation, produktutveckling och design. Även ansvarig för onlineförsäljning.

Charlotta har erfarenhet av marknadsföring, varumärkesutveckling, försäljning och digital transformation. Hon kommer närmast från Perstorp Group där hon var Vice President Sales och har tidigare arbetat på Unilever med varumärkesbyggande och som landschef i Norge. Charlotta anställdes i Kährs Group 2019.

Har en MSc i Kemi och Industriell Ekonomi, Åbo Akademi.

 

 

Andreas Larsson
CFO

Andreas började sin anställning inom Kährs Group och blev medlem av koncernledningen 2020.

Innan han kom till Kährs var han CFO på Haldex och har bred erfarenhet genom ett flertal tidigare seniora positioner inom finans och business controlling på företag som Heatex, där han var CFO, samt Assa Abloy och Cardo.

Har en BSc i Business Administration, Lunds Universitet. 

Jonas Back

 

Jonas Bäck
Business Development Director

Medlem av koncernledningen under 2013-2016 (Business Development 2013-2014, CFO 2015-2016) samt från 2019.

Ansvarig för M & A, operativ support och strategiska koncernprojekt.

Har erfarenhet från olika positioner med fokus att utveckla och förbättra affärsresultat samt stärka marknadsposition. Jonas har under sin anställning i Kährs Group varit CFO samt ansvarat för Business Development och Business Control. Innan Jonas började inom Kährs Group hade han olika positioner inom finans och business control på Hilding Anders, E.ON AG och Getinge Group.

Har en BSc i Business Administration, Lunds Universitet.

 

Carl-Henrik Stenermark 
Chief Operating Officer

Medlem av koncernledningen sedan 2022.

Ansvarig för koncernens produktförsörjning och logistik inom affärssegmentet bostäder (Residential).

Har lång erfarenhet av produktionsledning och verksamhetsutveckling genom ledande befattningar i tillverkande företag, framförallt inom träindustrin.

Carl-Henrik började på Kährs 2020 som platschef för den svenska produktionsverksamheten och har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat Gunnebo Industries, som Head of Operations, och från Swedwood.

Har en MSc Mechanical Engineering, Wood Science, Linköpings Tekniska Högskola.