Byt språk EN

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att medverka till en sund affärsutveckling och kontroll av koncernens verksamhet. Styrelsen i Kährs Group har som en av sina viktigaste uppgifter att säkerställa långsiktig strategi, styrning, uppföljning och kontroll av koncernens verksamhet i syfte att skapa värden för aktieägare, kunder och andra intressenter.

Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, den svenska koden för bolagsstyrning och arbetsordningen som antagits av styrelsen. Dessa reglerar antalet möten per budgetår, vad som ska behandlas vid mötena och fördelningen av arbetet mellan styrelsen och verkställande direktören. Normalt hålls minst sex styrelsemöten varje år.
 

Anders Wassberg

 


Ordförande
Anders Wassberg

Medlem av styrelsen sedan 2011.

Övriga uppdrag: CEO för Stena Adactum AB. Styrelseordförande i Ballingslöv International och Svedbergs. Styrelsemedlem hos Inwido AB

Bland tidigare uppdrag kan nämnas vd och koncernchef i Ballingslöv International, CEO för AB Gustaf Kähr, CEO för Beijer Byggmaterial AB.

Utbildning: MSc Eng. Chalmers University of Technology

 


Styrelseledamot

Jan Johansson

Medlem av styrelsen sedan 2018.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Midsummer, Serneke och OrganoClick och styrelsemedlem i Vinda och OptiGroup.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas vd för SCA och Boliden och har haft ledande roller inom bl.a. Telia, Vattenfall och Shell.

Utbildning: Master i juridik från Stockholms universitet

 

 
Styrelseledamot
Jonas Köhlin

Medlem av styrelsen sedan 2021.

Övriga uppdrag: Head of Full Potential hos Triton Advisers och styrelsemedlem i FläktGroup.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas Bain & Company där han var senior leader inom områdena Industrial Goods & Services and Private Equity.

Utbildning: MSc, Stockholm School of Economics

 


Styrelseledamot
Christoffer Marköö

Medlem av styrelsen sedan 2021.

Övriga uppdrag: Investment Advisory Professional hos Triton Advisers och styrelsemedlem i LeDap Group.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas TPG Capital där han var en investment professional samt Bank of America Merrill Lynch där ingick i deras M&A/Corporate Finance-team.

Utbildning: MA Management, University of St. Andrews 

Mats Therman

 


Styrelseledamot

Mats Therman

Medlem av styrelsen sedan 2019.

Övriga uppdrag: Investment Manager hos Hartwall Capital Oy, styrelsemedlem Remeo Oy och Hermen Holdings Oy.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas CEO för HC Ventures Oy och CEO för Sparklike Oy.

Utbildning: BSc Eng. Tekniska läroverket i Helsingfors

 


Styrelseledamot
Lisa Gøttler

Medlem av styrelsen sedan 2021.

Övriga uppdrag: Marketing & Category Management Director vid Kvik

Bland tidigare uppdrag kan nämnas Strategy Director för Dentsu International, Head of Amplifi på Dentsu International, Digital Director för Carat.

Education: MSc Economics & Business Administration, Aarhus Business School 

 


Arbetstagarrepresentant

Ola Sjövill

Medlem av styrelsen sedan 2023.

Jakob Jakobsson 

 


Arbetstagarrepresentant

Jakob Jakobsson

Medlem av styrelsen sedan 2012.

 

 


Revisorer
Deloitte AB

Huvudansvarig revisor: Maria Ekelund, auktoriserad revisor.

Revisor för Kährs Group sedan 2022.