Samarbete kring hållbarhet med mastersstudenter vid Lunds universitet

Under 2023 kommer Kährs att arbeta tillsammans med Lunds universitet och deras nystartade hållbarhetssatsning ”Change Maker Future Track”.

35 handplockade mastersstudenter från 13 olika mastersprogram vid Lunds universitet deltar. Studenterna kommer från ett brett spektrum av mastersprogram vid LUSEM (Lund University School of Economics and Management), vilket ger dem bonusen att samverka med andra som har liknande intressen men från olika kompetensområden. Deltagarna valdes ut bland ett stort antal sökande. Under Change Maker Future Track kommer de att arbeta med verkliga utmaningar från fyra olika företag, varav Kährs är ett.

Studenterna kommer, när det gäller Kährs, att arbeta med och föreslå cirkulära affärsmöjligheter för Kährs. Vad krävs det för att Kährs ska kunna bli cirkulärt? Vad har vi i vår portfölj redan idag som är cirkulärt och hur skulle vi kunna utnyttja affärsmodeller och möjligheter med målet att bli cirkulära? Inklusive att hitta lösningar för hur man tar hand om installationsspill när det gäller plastgolv.

Detta samarbete och initiativ är viktigt för att det sätter fokus på både vår egen resa mot en cirkulär verksamhet, men ger också tillfälle att samarbeta med andra och förespråka förändringar som är en väsentlig del av förändringsarbetet inom hållbarhet och tillväxt.

Att samarbeta med studenter och andra organisationer hjälper oss inte bara att få upp ögonen för nya lösningar och få influenser från andra framgångsrika företag, utan det visar också att Kährs är en del av en systemförändring, en del av att driva förändring och att vi är angelägna att hitta nya lösningar.

Läs mer om sustainability track vid Lund University här: New sustainability track at LUSEM attracts big names | Lund University School of Economics and Management  

Therese Gerdman, Hållbarhetschef på Kährs