Vi köper din ek

Kontakta vår inköpsorganisation

John Ahlgren   Pär Dahlgren timmeradministratör   Kährs logo
John Ahlgren
Timmerinköpare
john.ahlgren@kahrs.se
0481-460 76
 

Pär Dahlgren 
Timmeradministratör
par.dahlgren@kahrs.se
0481-461 35

  Kährs Skogskontor
AB Gustaf Kähr
Box 805
382 28 Nybro
Tel: 0481-460 00

 


Anmälan av timmer

Vid anmälan av timmer måste lägeskoordinaterna SWEREF 99 TM anges. På sidan Dokument för nedladdning hittar du blanketten för din virkesanmälan.

Prislista m.m.

På sidan Dokument för nedladdning hittar du aktuell prislista, vältlapp m.m för nedladdning.

Virkesmätningsföreningens mätning grund för ersättning

På Kährs utför VMF, Virkesmätningsföreningen, all inmätning och varje parti får en specifik virkesorder. VMF:s uppgifter ligger sedan till grund för betalningen.

Apteringsinstruktion för ek till Kährs

Aptera eken rätt och få ut bästa möjliga betalning för ditt timmer. Kährs söker främst stockar som är 2,60-2,80 m långa och 30-50 cm i diameter.

På sidan Dokument för nedladdning kan du ladda ned vår apteringsinstruktion som ger råd och information om vad som är viktig att tänka på vid avverkning av ek som ska levereras till Kährs. Där hittar du även illustrationer och beskrivningar av vanliga skador och kvalitetsfel som ger avdrag.