Byt språk EN

Vårt ansvar för miljön

Vi har ett åtagande att agera ansvarsfullt ifråga om våra produkters och verksamheters påverkan på miljön

Alla våra verksamheter måste bedrivas i enlighet med miljölagar, -policyer och -regelverk som gäller på de platser där vi finns representerade.

Som betydande inköpare av varor och tjänster är vi medvetna om vårt ansvar, att som branschledare kontinuerligt utveckla och förbättra våra aktiviteter i förhållande till miljön.

Våra kvalitetsledningssystem är certifierade på flertalet enheter enligt ISO 14001 och våra kvalitetsledningssystem är certifierade enligt ISO 9001. Vi publicerar årligen en certifierad miljöredovisning enligt EMAS.

Produktcertifieringar är en del av vårt arbete att steg för steg förbättra våra produkters miljöaspekter och produktdifferentiering. Vi är certifierade enligt över 30 av de viktigaste miljömässiga standarderna för att uppfylla kunders förväntningar och regelverk från myndigheter.

Läs mer om våra certifieringar på våra konsumenthemsidor.

 

 

  

 EMAS 2018 SE

EMAS 2018