Byt språk EN

Kährs Groups ansvar

Kährs Group har ett starkt engagemang gällande etik och integritet i sättet att bedriva verksamheten. Parallellt med vår målsättning för lönsamhet strävar vi också efter att minska vår koldioxidpåverkan och att arbeta för att alla resurser ska användas på ett hållbart sätt för framtida generationers väl.

Vi förstår att vår framgång är baserad på vår personals säkerhet, kompetens och engagemang och att vi alla tillsammans arbetar för att uppfylla våra kunders förväntningar.

Det är vårt ansvar att kontinuerligt förbättra oss inom produktdesign, kvalitet och innovation samtidigt som vi utvecklar vårt miljöarbete.

Vår huvudägare Triton har skrivit på FN:s Principles for Responsible Investment (PRI), där frågor inom miljö, sociala principer och ledningsprinciper förs in i investeringsanalys, beslutsfattande, ägarskapspolicy och praxis. Som portföljföretag hos Triton bedriver vi vår verksamhet i enlighet med dessa principer och rapporterar våra ESG-aktiviteter på årlig basis.

 

Compliance-kontakt:
Andreas Larsson, CFO
Tel. +46 70 242 03 65
E-mail: andreas.larsson(at)kahrs.com