2022-08-24 - Kährs Group

Kährs utser Sara Olofsson till ny chef för Kährs affärssegment Commercial

Kährs har en solid och beprövad affärsplattform med betydande potential att leverera lönsam tillväxt. Kährs affärsmodell bygger på två starka affärssegment: Bostäder och kommersiella fastigheter. Bostäder som kärnsegment och det kommersiella segmentet med hälsovård & utbildning som nisch i Norden, i USA och i Tyskland plus kommersiella byggnader som en tillväxtpotential i Norden.

Sara Olofsson, civilingenjör i Industriell Teknik och Management, har utsetts till ny CCO för Kährs kommersiella affärssegment, inklusive undersegmenten hälsovård & utbildning, kontor, hotell och golvkoncept för detaljhandeln.

Sara kommer närmast från ledande befattningar på Hilti i Sverige, senast från tjänsten som Service & Software Manager. Sara har tidigare erfarenhet av seniora försäljnings-, marknadsförings- & hållbarhetsroller på Hilti och på Lantmännen.

Sara har en bred erfarenhet som ledare inom projektaffärer inklusive förändringsledning, affärsutveckling, marknadsföring & försäljningsledning. Sara har även en gedigen erfarenhet inom hållbarhet och digitalisering genom hela värdekedjan. Erfarenheter som är viktiga för Kährs i omvandlingen av försäljning till nya sätt att attrahera professionella kunder och alla viktiga influencers och intressenter inom det kommersiella segmentet.

Sara tillträder sin nya tjänst 1 november 2022.

”Jag ser fram emot att välkomna Sara Olofsson i hennes nya kommersiella roll som chef för segmentet Commercial Business där hon kommer att fortsätta utveckla Kährs som det ledande golvföretaget tillsammans med ett starkt team av medarbetare. Saras erfarenhet av projektverksamhet och hennes moderna ledarskapsförmåga kommer att säkerställa att vi får rätt fokus på vår kommersiella verksamhet i Norden och tar vår nisch inom hälsovård & utbildning till nästa nivå”, säger Johan Magnusson, VD och koncernchef.

Andreas Berge, idag CCO Commercial, har beslutat att lämna Kährs efter mer än 12 års tjänst i olika befattningar inom Kährs Group till en ny position utanför företaget. "Jag har uppskattat Andreas engagemang och bidrag till Kährs under åren och önskar honom all lycka i sin nya utmaning", säger Johan Magnusson, vd och koncernchef.

Malmö 24 augusti 2022

Johan Magnusson
Vd och koncernchef, Kährs Holding AB (publ)