2022-08-09 - Kährs Group Regulatory

Kährs BondCo AB (publ) utvärderar en möjlig avyttring av verksamheten i Ryssland

Kährs har, med anledning av de rådande marknadsförutsättningarna, inlett en process för att utvärdera möjligheterna och förutsättningarna att avyttra sin verksamhet i Ryssland.

Redan i början av mars 2022 beslutade Kährs att, utöver sanktioner, stoppa alla investeringar samt import- och exportflöden från Europa till och från bolagets verksamhet och andra leverantörer i Ryssland. Kährs verksamhet har drivits vidare men på en lägre nivå och nu inleds processen att utvärdera en avyttring på ett strukturerat och ansvarsfullt sätt, med anledning av de förändrade marknadsförutsättningarna.

Verksamheten kopplat till Ryssland motsvarar ca 6-7 % av omsättningen inom Kährs och ca 10 % av det operativa resultatet. Kährs har försäljning i Ryssland samt en produktionsanläggning för trägolv. Verksamheten omfattar totalt 300 anställda i Ryssland.