2021-11-24 - Kährs Group

Stort intresse från kapitalmarknaden då Kährs emitterar obligation länkad till koncernens hållbarhetsarbete

Kährs Group har framgångsrikt emitterat en femårig senior säkerställd hållbarhetslänkad obligation (SLB) med ett initialt belopp om 1 450 MSEK. Obligationen är en viktig milstolpe för bolaget, som bekräftar dess långa engagemang för hållbarhet och ambitiösa mål framöver. Efter stort intresse från både ledande nordiska och europeiska investerare övertecknades obligationen kraftigt.

"Det är glädjande att se den positiva responsen från investerare och stödet från befintliga långivare, ett erkännande av Kährs långvariga engagemang inom hållbarhetsfrågor. Samtidigt är obligationen en tydlig och transparent representation av vår ”Planet Positive Journey” som gör det möjligt för oss att fortsätta vara ledande inom hållbar utveckling i golvbranschen. Den nya finansiella strukturen kommer att ge oss större finansiell flexibilitet att investera i nästa nivå av hållbara innovationer och att fortsätta vår framgångsrika expansion utanför Norden, säger Johan Magnusson, vd och koncernchef för Kährs Group.

Kährs har länkat obligationen till utfallet av tre definierade hållbarhetsmål som är i linje med koncernens ambitiösa hållbarhetsstrategi:

  • Minska klimatutsläppen från Scope 1 och Scope 2 med 40 % till 2025
  • Definiera Science Based Targets (SBT) för minskning av CO2-utsläpp som ska valideras av SBTi senast 2023
  • Öka andelen hållbart anskaffad träråvara till 87 % till 2025

The Governance Group har genomfört en oberoende granskning av ramverket och tilldelat Kährs högsta möjliga betyg: A-rating. Ramverket kan laddas ned här (engelska).

Obligationen kommer att noteras på Frankfurt Open Market och Nasdaq Stockholm.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS var Joint Bookrunners i transaktionen. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA och Pareto Securities AS var Sustainability Coordinators.


För mer information, vänligen kontakta:

Johan Magnusson
Vd och koncernchef, Kährs
+46 705 40 13 96
johan.magnusson@kahrs.com

Charlotta Persfell
Chief Marketing & Digital Officer, Kährs
+46 730 77 35 31
charlotta.persfell@kahrs.com

Helén Johansson
Communication, Kährs
+46 703 64 60 30
helen.johansson@kahrs.se


Om Kährs
Kährs är en ledande tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göra kundens golvupplevelse till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till över 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige, Finland och Ryssland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien, USA, Tyskland och Schweiz. Koncernen har cirka 1 500 anställda och en årlig omsättning på över 3,2 miljarder SEK kahrsgroup.com