2021-07-12 - Kährs

Kährs förändrar den kommersiella organisationen för att säkerställa ett ännu bättre kundfokus och genomförande av strategin

Kährs, en ledande svensk tillverkare och distributör av golv med en stark och beprövad affärsplattform, omformar och förstärker nu sin organisation för att fortsätta sin tillväxtresa. Företaget ser stor potential för lönsam tillväxt i sina två starka affärssegment, Residential och Commercial. För att säkerställa ännu bättre kundfokus förändrar Kährs nu sitt kommersiella team samtidigt som man välkomnar en ny kollega, Johan Lundgren, som har utnämnts till ny CCO Nordics för Kährs.

CCO Khrs Nordics

Golv för bostäder, Residential, är Kährs huvudsegment, men företaget har även en stark position inom segmentet Commercial, nischad mot golv inom framförallt hälso- och utbildningssektorn men erbjuder även kompletta lösningar för kommersiella byggnader, ett område med tillväxtpotential, särskilt i Norden.

För att bättre stödja Kährs affärsmodell förändras nu organisationen med fokus på dessa två affärssegment och med fyra distinkta marknadsområden inom bostadsegmentet, Norden, Väst- & Sydeuropa, Nordamerika och Tillväxtmarknader, inklusive Ryssland.

Johan Lundgren har utsetts till Chief Commercial Officer (CCO) för Kährs Residential-segment i Norden. Johan ansluter sig till Kährs den 1 september 2021 och kommer senast från en befattning som kommersiell chef för Akzo Nobel i Norden och har tidigare erfarenhet av ledande positioner inom försäljning och marknadsföring från Dell och Mintel.

”Vi välkomnar Johans breda erfarenhet av att utveckla försäljningskanaler och distributionsmodeller i Norden. Förutom hans gedigna bakgrund inom försäljning och digitalisering genom hela värdekedjan, blir han en värdefull tillgång i Kährs omvandling mot nya sätt att attrahera och engagera såväl slutkonsumenter som våra nyckelkunder", säger Johan Magnusson, vd och koncernchef för Kährs.

Som CCO Nordics blir Johan Lundgren en del av Kährs Groups koncernledning, tillsammans med Andreas Berge, idag ansvarig för Kährs projektförsäljning, som har utsetts till CCO Commercial; Sean Brennan, idag ansvarig för Kährs Retail i Nordamerika, som har utsetts till CCO Residential North America; Robert Bieger, idag ansvarig för Kährs Retail-verksamhet i DACH-regionen, som har utsetts till CCO Residential West & South Europe och Alexei Pechorin som kommer att fortsätta driva försäljningen på tillväxtmarknader och i Ryssland som CCO Residential Emerging Markets.

Fredrik Alfredsson, idag CCO Retail har, efter mer än 25 framgångsrika år i olika befattningar inom Kährs Group, beslutat sig för att lämna bolaget för en position utanför Kährs.

Samtliga förändringar träder i kraft 1 september 2021.
 


För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Magnusson, vd och koncernchef, Kährs, tel: +46 70 540 13 96

Helén Johansson, Communication, Kährs, tel: +46 70 364 60 30, e-mail: helen.johansson@kahrs.com
  

Om Kährs
Kährs är en ledande tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göra kundens golvupplevelse till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till över 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige, Finland och Ryssland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien, USA och Tyskland. Koncernen har cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning på över 3,3 miljarder SEK.kahrsgroup.com