2021-06-22 - Kährs

Kährs tar nästa steg mot att bli klimatpositiv

Kährs, ett ledande globalt golvföretag med rötterna i Sverige, är stolta att berätta att de har erhållit Typ III miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD) enligt senaste standard, EN 15804:2012+A2:2019, på en stor del av sina trägolv. De tredjepartsverifierade EPDerna är viktiga verktyg för Kährs kunder när de behöver göra välgrundade beslut kring material och golv till nya hållbara byggprojekt. Resultatet visar att alla trägolv som omfattas av EPDn är klimatpositiva cradle to gate.


EPDer har blivit allt viktigare underlag för byggföretag och arkitekter i beslutsprocessen kring material och CO2-beräkningar för hållbara byggnader. En EPD (Environmental Product Declaration) är externt verifierad och är en standardiserad beskrivning av byggmaterial, byggprodukter eller byggkomponenter utifrån deras funktionella och tekniska egenskaper men framförallt deras miljöpåverkan under hela livscykeln. Kährs nya EPD gäller samtliga av företagets trägolv producerade i Nybro och är en av de första inom golvbranschen att supportera den senaste standarden, EN 15804:2012+A2:2019. Den nya standarden är mer detaljerad än den föregående, exempelvis så är ”end-of-life"-redovisningar nu obligatoriska och mer utförliga än tidigare.

Byggsektorn idag är ansvarig för 50 % av den globala resursförbrukningen och för 39 % av de globala koldioxidutsläppen*1. Prognoser säger att det globala behovet av byggnadsmaterial kommer att dubbleras till år 2060*2. Dessa siffror visar tydligt vikten av att alltid sträva efter att minimera varje ny byggnads miljöpåverkan.

Trä är ett förnybart, hållbart och koldioxidneutralt byggmaterial som dessutom har förmåga att lagra koldioxid. Resultatet av Kährs EPD visar att alla ovan inkluderade trägolv är klimatpositiva beräknat över livscykeln ”cradle to gate”, dvs den delen av livscykeln som ligger inom Kährs kontroll.

”Detta är ett stort steg i vår strävan att vara transparenta med vår klimatpåverkan. EPDer är oerhört viktiga för många av våra kunder inom byggindustrin då de ger en komplett bild över våra produkters klimatpåverkan. Särskilt viktigt är det vid nyutveckling av hållbara byggnader,” säger Charlotta Persfell, Chief Marketing Officer, Kährs.

EPDerna är producerade med Building Information Foundation RTS sr/Building Information Ltd som tredje part och One Click LCA användes som programvara. Kährs produktspecifika EPDer finns att hitta på kahrsflooring.com.

*Källa: Bringing Embodied Carbon Upfront (WGBC)  
*Källa: 
Embodied Carbon Review 2018För mer information, vänligen kontakta: 
Helén Johansson, Communication, Kährs 
Tel: +46 70 364 60 30 
E-mail: 
helen.johansson@kahrs.com

Charlotta Persfell, Chief Marketing Officer, Kährs 
Tel: +46 73 077 35 31 
E-mail: 
charlotta.persfell@kahrs.com 

  
 

Om Kährs
Kährs är en ledande tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göra kundens golvupplevelse till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till över 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige, Finland och Ryssland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien och Tyskland. Koncernen har cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning på över 3 miljarder SEK. 
kahrsflooring.com