2020-09-30 - Kährs Group

modulyss textila plattor certifierade enlig Cradle to Cradle™ Guld för hållbara produkter

modulyss, som tillverkar de textila golvplattor som är en del av Kährserbjudandet i Norden erhöll nyligen Cradle to Cradle™ -certifikat, nivå Guld, på totalt 28 produkter.  


Det är ett långsiktigt och målmedvetet hållbarhetsarbete som nu fått sin bekräftelse genom Cradle to Cradle-certifieringen - som bedömer produkternas påverkan på miljö och människor genom hela deras hela livscykel, från vagga till vagga.   

"På modulyss strävar vi efter att bidra till en cirkulär ekonomi genom att erbjuda våra kunder hållbara golvlösningar med textila plattor. Vi ser Cradle to Cradle-certifieringen som en avgörande milstolpe i denna satsning", säger Stefan Claeys, vd på modulyss. 

Cradle to Cradle-certifiering bygger på ett program där produkterna bedöms grundligt utifrån fem olika kategorier: Materialhälsa; Återanvändning av material; Förnybar energi; Vattenhushållning; Social rättvisa. 

Hur väl produkterna presterar inom de olika kategorierna avgör nivån på certifieringen, där Guld är den näst högsta nivån följt av Platinum som är högsta möjliga.  

Kährs säljer de mångsidiga, högkvalitativa och hållbara textila golvplattorna från modulyss på projektmarknaden i Sverige, Norge och Finland, läs mer på https://www.kahrsflooring.com/sv-se/textilplattor-fran-modulyss/  

Cradle to Cradle Certified™ Gold – modulyss-produkter: 

  • Moss GOLD, Leaf GOLD, Willow GOLD: 130, 352 

  • Grind GOLD: 130 

  • Millennium Nxtgen GOLD: 310, 323, 352, 524, 573, 957, 965, 989, 993 

  • Txture GOLD x Mxture GOLD: 310, 965 

  • Dusk GOLD & Dawn GOLD: 82B, 82M, 99B, 99M 

Läs mer på modulyss.com (engelska)