2020-04-22 - Kährs Group

Covid-19 - En uppdatering från vd Johan Magnusson

Världen är i ett läge som ingen har upplevt förut, nya beslut och krav ställs på oss som flexibla företag, men oavsett var i världen vi befinner oss har vi gemensamt att omtanke och hänsyn för att skydda varandras hälsa kommer i första hand. 

Detta har för oss på Kährs blivit ännu mer betydelsefullt och viktigt i dessa dagar.  

Till exempel i Ryssland innebar ett myndighetsbeslut att all produktion i landet stängdes ned vid månadsskiftet mars-april. I regionen Kaluga, där Kährs fabrik ligger, fick de viktigaste fabrikerna starta - på villkor att starka sanitära åtgärder infördes för medarbetarnas hälsa. Efter en vecka fick vi starta vår produktion av trägolv igen! En imponerande insats av Kährs ryska team som snabbt anpassade sig till förutsättningarna. 

Vid våra fabriker, i Sverige, Finland, Rumänien, Polen och Ryssland, kan våra medarbetare fortsätta gå till jobbet och producera golv.  Detta är möjligt eftersom vi har infört nya sanitära rutiner för att skydda medarbetares hälsa och säkerhet.  

Covid-19 påverkar oss alla och det är med tacksamhet jag ser hur mina Kährs-kollegor runt om i världen har anpassat sig och gör det bästa av situationen - med en stark vilja att fortsätta hjälpa våra kunder på bästa sätt.  

Efter lite mer än 6 månader i rollen som CEO för Kährs är jag ytterst stolt, tacksam och glad att vi kan fortsätta leverera golv till sjukhus, skolar och bostäder i tider då detta kanske är mera viktigt än någonsin. 

Hälsningar 
Johan Magnusson