2020-02-07 - Kährs Group

Kährs träpellets certifierad enligt Sustainable Biomass Program för hållbar biomassa

Kährs kan stolt meddela att processen med att certifiera företagets biobränsle i form av träpellets, enligt Sustainable Biomass Program (SBP), nyligen slutfördes. Detta innebär att en rigorös process för kontroll av träråvarornas ursprung har implementerats och granskats. Kährs kan nu lämna tredjepartsförsäkran att dess pellets produceras enligt SBP-standarden för minimering av risker för olaglig avverkning och icke hållbart ursprung.Kährs, som är en tillverkare av premiumgolv, startade sin produktion av träpellets i början av 2019. Kährs hade i årtionden levererat koldioxidneutralt biobränsle, i form av träpulver, till marknaden och beslutade att investera i en mer vidareförädlad och standardiserad energiprodukt - träpellets, från en egen toppmodern anläggning, integrerad med trägolvsfabriken i Nybro, Sverige.

SBP-certifieringen bygger på etablerade certifieringar för hållbart skogsbruk som Forest Stewardship Council® (FSC) och Program for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC). Kährs var redan certifierat enligt både FSC och PEFC, men behövde genomföra ytterligare riskreducerande aktiviteter, som involverade 450+ leverantörer i mer än 25 länder, för att även efterleva SBPs ramverk (läs mer om SBP nedan).

Certifieringen omfattar produktion av träpellets vid AB Gustaf Kährs träpelletsanläggning i Nybro, inklusive transport till hamnen i Kalmar. Kährs ledningssystem utvärderades för att säkerställa överensstämmelse med de krav som anges i SBP-standarden som till exempel; granskning av produktionsprocesserna; platsbesök vid produktionsanläggningar; granskning av PEFC-system och av den totala leverantörsbasen för trä, för att säkerställa överensstämmelse med SBP-standarden för riskminimering.

I slutet av 2019 genomfördes den slutliga revisionen av certifieringsorganisationen NEPCon.

”Kährs producerar pellets som en biprodukt från sin trägolvsproduktion, främst i Sverige men också i Rumänien. Dessutom görs inköpen av träråvara direkt eller indirekt från 26 länder över hela världen. Det visade sig vara en av de mer komplicerade pelletsproducenterna att SBP-certifiera. Vi är imponerade av deras insatser och engagemang för att leva upp till SBP-kraven för certifiering. Det är också spännande att se en helt ny typ av aktör inom marknaden för biomassa − Kährs har startat en modern pelletsanläggning från grunden för att producera pellets enbart av bi-produkter. Dom har lagt ned mycket arbete i alla stadier relaterade till pelletsanläggningen, från utveckling av processer till omfattande riskreducerande åtgärder i leverantörskedjan,” säger Rebecka McCarthy Tune, Responsible Sourcing Specialist – EUTR, och Lead auditor på NEPCon i Sverige.

”Kährs gick in i ett helt nytt affärsområde när man startade sin pelletsproduktion och eftersom företaget har höga ambitioner när det gäller hållbarhet var SBP-certifiering viktig för oss och en ambition redan från start. Jag vill tacka teamet som har varit inblandat, framförallt personal på våra produktionsanläggningar i Sverige och Rumänien, som har arbetat otroligt hårt och engagerat under de senaste 12 månaderna för att göra det möjligt,” säger Bruce Uhler, Sustainability Manager, Kährs Group.

”Vi arbetar inom många områden i koncernen för att göra vår golvproduktion så hållbar som möjligt. Vårt mål är att ständigt utveckla och optimera vår verksamhet, samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan och med pelletsanläggningen har vi tagit ett viktigt steg. Det faktum att Kährs pelletsprodukter nu finns som ett certifierat, hållbart bränslealternativ på bioenergimarknaden gör mig mycket stolt", säger Johan Magnusson, vd och koncernchef för Kährs Group.


Kährs fokuserar sitt miljö- och hållbarhetsarbete inom sex utvalda globala mål, 3) hälsa och välbefinnande 7) hållbar energi för alla 11) hållbara städer och samhällen 12) hållbar konsumtion och produktion 13) bekämpa klimatförändringarna och 15) ekosystem och biologisk mångfald. En rad initiativ förs inom ramen för detta, där projektet innefattande pelletsfabriken och dess transporter är en del av initiativet att bidra till att uppnå mål 7) att tillgodose tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen.


Läs mer om Kährs pelletstillverkning här
Läs mer om Kährs SBP-certifiering här


Om SBP
Sustainable Biomass Program (SBP) är en ideell standardiserande organisation som hanterar ett frivilligt certifieringssystem som är särskilt utformat för träbiomassa för energiproduktion. SBP skapades för att göra det möjligt för certifierade företag att påvisa att de producerar, handlar eller använder biomassa från ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk.

SBP-certifiering bygger på principer om lagefterlevnad, hållbarhet samt oberoende revision och verifiering.

Det finns ingen global definition av hållbarhet. Därför har SBP, liksom alla andra hållbarhetscertifieringssystem, utvecklat en egen uppsättning av hållbarhetsindikatorer. 38 mål som specifikt riktar sig mot skogsnäringen och som bland annat tar upp:

• Bevara eller öka skogarna;
• Bevara biologisk mångfald; och
• Skydda skogar med högt bevarandevärde.

Läs mer på: https://sbp-cert.org/


För ytterligare information, kontakta:
Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group
Tel: +46 70 364 60 30
E-mail: helen.johansson@kahrs.com

Bruce Uhler, Sustainability Manager, Kährs Group
Tel: +46 70 253 04 76
E-mail: bruce.uhler@kahrs.com  


Om Kährs Group 
Kährs Group är en ledande tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göra kundernas golvupplevelser till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till över 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige, Finland och Ryssland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien och Tyskland. Koncernen har cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning på över 3 miljarder SEK. www.kahrsgroup.com


Om NEPCon
NEPCon är en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för att stödja bättre markförvaltning och affärsmetoder som gynnar människor, natur och klimat i 100+ länder runt om i världen. NEPCons vision är en värld där människors val bidrar till en hållbar framtid. Läs mer på: https://www.nepcon.org/

Pressmeddelandet som pdf