2019-10-17 - Kährs Group

Kährs kvalitets- och miljöarbete auktoriserat av Golvbranschen

Kährs, en ledande tillverkare och distributör av golv, har som en av de första leverantörerna blivit Auktoriserat Golvföretag av Golvbranschens Riksorganisation (GBR). Som auktoriserad leverantör visar man prov på en långsiktig planering med tydliga mål inom kvalitet och miljö. Auktorisationen är fördelaktig såväl i upphandlingsarbetet som vid kontakten med byggföretag som ställer fördjupade krav gällande kvalitets- och miljöarbete.


Kährs
 uppfyller de krav som bland annat ställs inom miljö och hållbarhet, anti-korruption- och arbetsmiljöarbete. Kährs uppfyller även kemikalielagstiftningen REACH (registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen), vilket visas genom BASTA-registrering av produkter där man jobbar för att fasa ut särskilt farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Förutom att uppfylla de krav som ställs inom de olika områdena är auktoriseringen en kvalitetsstämpel som visar på en strävan efter att hela golvcykeln ska förbli hållbar, från val av material till installation.  

Vi är glada över att en branschspelare som Kährs bidrar till en ökad samverkan mellan aktörer och på så sätt värnar om hållbara golv genom hela kedjan från råvara till installation och drift. Förhoppningen är att fler leverantörer kommer att upptäcka värdet som kommer med att vara Auktoriserat Golvföretagsäger Johan Aspelin, vd för Golvbranschen. 

”Vi är stolta över att ha fått detta erkännande som ett resultat av det arbete vi lägger ned på kvalitets- och miljöfrågor. Auktoriseringen är en kvalitetsstämpel för hela organisationen och vi hoppas att det ska underlätta för upphandlare och kunder att kunna arbeta med både auktoriserade entreprenörer och leverantörer”, säger Lars Grindestam, kvalitets- och miljöansvarig för Kährs Group. 

Kährs erhöll certifieringen i slutet av september 2019 och den gäller ett år framåt. I slutet av denna period sker en rutinmässig revision för att säkerställa att alla krav upprätthålls, något som är standard för samtliga auktoriserade aktörer.  

Läs mer på golvbranschen.se


För mer information, kontakta:  
Helén Johansson, Corporate CommunicationKährs Group 
Tel: +46 70 364 60 30  

  
Om Kährs Group
 
Kährs Group är en ledande tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göra kundens golvupplevelse till något utöver det förväntadeKährs innovationer har format branschen genom historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till över 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige, Finland och Ryssland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien och Tyskland. Koncernen har cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning på över 3 miljarder SEK. www.kahrsgroup.com  

Pressmeddelandet som pdf