Byt språk EN

Verksamhet och marknadsöversikt

Kährs Groups verksamheter är anpassade för att maximera fördelarna med en global strategi

Produkter & Varumärken

Koncernen möter den ökande efterfrågan på trägolv, plastgolv och tillbehör genom att tillhandahålla premiumprodukter med ledande design, överlägsen kvalitet, ett ansvarsfullt förhållande till miljön och med överlägsen service och support.

Marknadsavdelningen har övergripande ansvar för ökade intäkter och ökade marknadsandelar och bidrar på så sätt till företagets tillväxt och lönsamhet.

Teknisk utveckling och centrum för design för trägolv ligger i Nybro, Sverige. Avdelningen för produktutveckling av plastgolv finns i Nokia, Finland.

Gruppens produktportfölj innehåller två betrodda globala varumärken, Kährs och Upofloor samt ett antal lokala varumärken.
  

Marknad

Den globala försäljningen och marknadsaktiviteterna är organiserad i tre segment baserat på kundkanaler - Retail, Project och Online.

Kährs Group har en ledande global närvaro med försäljning i mer än 70 länder - med marknadsledande position i Sverige, Finland, och Ryssland och med stark position på andra viktiga marknader, såsom Norge, Storbritannien och Tyskland.

Koncernen representeras med egen personal i 17 länder.

Målet är att stärka koncernens vinst - på huvudmarknaderna genom ökade marknadsandelar och på övriga marknader genom en strategisk blandning av försäljningskanaler och produkterbjudanden.  

Användare och marknadskanaler

Trägolvsprodukter läggs i bostäder, lägenheter, kommersiella lokaler, sportanläggningar och offentliga lokaler. Produkterna säljs till konsumenter via återförsäljare och installatörer och till projekt via entreprenörer och distributörer.

Plastgolven installeras i kommersiella lokaler och specificeras för projekt med höga krav på produkthållbarhet, skönhet, säkerhet och hälsa, särskilt i skolor och på allmänna platser och inom hälsovårdsenheter.   

Produktförsörjning 

Operations har ansvar för trägolvsverksamhetens anskaffning, produktion och distribution. Koncernen har skapat ett konsoliderat produktionsnätverk med strategiska lägen, nära råvaror och huvudmarknader, för att säkerställa konkurrenskraftiga kvalitetsprodukter och on-time-leveranser.

Kährs Group har tillverkningsenheter för trägolv i Sverige, Ryssland, Rumänien och Polen.

Produktionsenheterna för Upofloors plastgolv ligger i Nokia och Ikaalinen, Finland.