Byt språk EN

Verksamhet och marknadsöversikt

Kährs Groups verksamheter är anpassade för att maximera fördelarna med en global strategi

Produkter & Varumärken

Koncernen möter den ökande efterfrågan på golv och tillbehör genom sina premiumprodukter med ledande design och kvalitet, ett ansvarsfullt förhållande till miljön och med överlägsen service och support. Fokus ligger på varumärket Kährs men företaget arbetar även med ett antal lokala varumärkken.

Marknadsavdelningen har övergripande ansvar för produkterbjudandet som under varumärket Kährs erbjuder golvlösningar för alla rum och tillfällen.  

Vi ska öka våra intäkter och marknadsandelar genom att tillgodose våra kunders behov på bästa sätt inom segmenten Project, Retail och Online.  

Teknisk utveckling och centrum för design finns i Sverige och produktutveckling av våra egentillverkade plastgolv finns Finland.

  

Marknad

Den globala försäljningen och marknadsaktiviteterna är organiserad i två segment baserat på kundkanaler - Retail & Project.

Kährs Group har en ledande global närvaro med försäljning i mer än 70 länder - med marknadsledande position i Sverige, Finland, och Ryssland och med stark position på andra viktiga marknader, såsom Norge, Storbritannien och Tyskland.

Koncernen representeras med egen personal i 17 länder.

Målet är att stärka koncernens vinst - på huvudmarknaderna genom ökade marknadsandelar och på övriga marknader genom en strategisk blandning av försäljningskanaler och produkterbjudanden.  

Användare och marknadskanaler

Trägolvsprodukter läggs i bostäder, lägenheter, kommersiella lokaler, sportanläggningar och offentliga lokaler. Produkterna säljs till konsumenter via återförsäljare och installatörer och till projekt via entreprenörer och distributörer.

Plastgolven installeras i kommersiella lokaler och specificeras för projekt med höga krav på produkthållbarhet, skönhet, säkerhet och hälsa, särskilt i skolor och på allmänna platser och inom hälsovårdsenheter.   

Produktförsörjning 

Operations har ansvar för trägolvsverksamhetens anskaffning, produktion och distribution. Koncernen har skapat ett konsoliderat produktionsnätverk med strategiska lägen, nära råvaror och huvudmarknader, för att säkerställa konkurrenskraftiga kvalitetsprodukter och on-time-leveranser.

Kährs Group har tillverkningsenheter för trägolv i Sverige, Ryssland, Rumänien och Polen.

Produktionsenheten för Upofloors plastgolv ligger i Ikaalinen, Finland.