Byt språk EN

Koncernledning

Förutom vd, består koncernledningen av cheferna för de fyra kundsegmenten och fyra stabschefer. Koncernledningen har sammanträden varje månad som leds av vd. Sammanträdena följer en fastställd agenda och dokumenteras genom anteckningar. Koncernledningen driver den pågående finansiella och kommersiella administrationen och har översyn över koncernens verksamhet. Koncernledningen arbetar också kontinuerligt med att anpassa strategin och verksamheterna för att styra mot uppsatta mål.

Medlemmarna i koncernledningen presenteras nedan, med information om ansvar, utbildning, det år då de rekryterades till Kährs Group och tidigare anställningar. 

Johan Magnusson 

 

Johan Magnusson
Vd och koncernchef

Johan började sin anställning inom Kährs Group och blev medlem av koncernledningen 2019

Innan han kom till Kährs var han Managing Director på Owens Corning & Senior Vice President för Paroc Technical Insulation och har tidigare haft seniora roller på Assa Abloy, Ruukki, Swedoor och Hilding Anders.

Har en MSc i Business Administration, Växjö Universitet.

 

     

Fredrik Alfredsson

 

Fredrik Alfredsson
Chief Commercial Officer Retail

Medlem av koncernledningen sedan 2008. 

Ansvarig för koncernens försäljning inom retailsegmentet på Kährs Groups huvudmarknader.

Fredrik har en bakgrund inom försäljning och logistik. Innan den aktuella anställningen har han haft flera positioner inom Kährs Group sedan han anställdes 2001. Marknadsföring och försäljning i AB Gustaf Kähr, VP Supply Chain inom Kährs International och produktchef och chef för dotterbolaget i Storbritannien.

Har en MBA från Växjö universitet, BSc Econ, Missouri State/Växjö universitet. 
 

Andreas Berge

 

Andreas Berge
Chief Commercial Officer Project

Medlem av koncernledningen sedan 2012.

Ansvarig för koncernens försäljning inom projektsegmentet på Kährs Groups huvudmarknader.

Har erfarenhet av försäljning, företagsutveckling, controlling, M&A-integration, start-up business ventures. Han har en konsultbakgrund från Accenture och har också varit involverad i start-up business ventures. Han anställdes inom Kährs Group 2010 och har tidigare varit Head of Business Development.

Har en MSc Eng, Lunds universitet.

Alexei Pechorin

 

Alexei Pechorin
Chief Commercial Officer Emerging Markets

Medlem av koncernledningen sedan 2013.

Ansvarig för försäljning och marknadsföring av Kährs Groups fullständiga sortiment i Ryssland och Emerging Markets.

Har erfarenhet av försäljningsutveckling, uppbyggnad av distributionsnätverk, ökning av marknadsandelar, varumärkesigenkänning. Innan han anställdes i Kährs Group 2009 hade han flera positioner inom International Paper som Area Sales Manager och Head of Representative Office. Inom PPG Industries var han affärsansvarig i Ryssland och CIS.

Har en Executive MBA, Antwerpen Business School.

Charlotta Fellman CMO

 

Charlotta Persfell 
Chief Marketing Officer

Medlem av koncernledningen sedan 2019.

Ansvarig för koncernens marknadsföring som strategisk varumärkesutveckling, kommunikation, produktutveckling och design. Även ansvarig för onlineförsäljning.

Charlotta har erfarenhet av marknadsföring, varumärkesutveckling, försäljning och digital transformation. Hon kommer närmast från Perstorp Group där hon var Vice President Sales och har tidigare arbetat på Unilever med varumärkesbyggande och som landschef i Norge. Charlotta anställdes i Kährs Group 2019.

Har en MSc i Kemi och Industriell Ekonomi, Åbo Akademi.

 

 

Andreas Larsson
CFO

Andreas började sin anställning inom Kährs Group och blev medlem av koncernledningen 2020.

Innan han kom till Kährs var han CFO på Haldex och har bred erfarenhet genom ett flertal tidigare seniora positioner inom finans och business controlling på företag som Heatex, där han var CFO, samt Assa Abloy och Cardo.

Har en BSc i Business Administration, Lunds Universitet. 

Jonas Back

 

Jonas Bäck
Business Development Director

Medlem av koncernledningen under 2013-2016 (Business Development 2013-2014, CFO 2015-2016) samt från 2019.

Ansvarig för M & A, operativ support och strategiska koncernprojekt.

Har erfarenhet från olika positioner med fokus att utveckla och förbättra affärsresultat samt stärka marknadsposition. Jonas har under sin anställning i Kährs Group varit CFO samt ansvarat för Business Development och Business Control. Innan Jonas började inom Kährs Group hade han olika positioner inom finans och business control på Hilding Anders, E.ON AG och Getinge Group.

Har en BSc i Business Administration, Lunds Universitet.

Samuel Dalen

 

Samuel Dalén 
Chief Operating Officer

Medlem av koncernledningen sedan 2013.

Ansvarig för koncernens produktförsörjning och logistik. 

Anställd inom Kährs Group sedan 2009. Har varit ansvarig för Marketing inom Kährs Group och har tidigare erfarenhet från management consulting-branschen genom Accenture.

Har en MSc Eng, Lunds universitet och McGill, Kanada.