Byt språk EN

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att medverka till en sund affärsutveckling och kontroll av koncernens verksamhet. Styrelsen i Kährs Group har som en av sina viktigaste uppgifter att säkerställa långsiktig strategi, styrning, uppföljning och kontroll av koncernens verksamhet i syfte att skapa värden för aktieägare, kunder och andra intressenter.

Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, den svenska koden för bolagsstyrning och arbetsordningen som antagits av styrelsen. Dessa reglerar antalet möten per budgetår, vad som ska behandlas vid mötena och fördelningen av arbetet mellan styrelsen och verkställande direktören. Normalt hålls minst sex styrelsemöten varje år.
 

Anders Wassberg 

 


Ordförande
Anders Wassberg

Medlem av styrelsen sedan 2011.

Övriga uppdrag: President & CEO Ballingslöv International AB. Styrelsemedlem hos Inwido AB

Bland tidigare uppdrag kan nämnas CEO för AB Gustaf Kähr, CEO för Beijer Byggmaterial AB.

Utbildning: MSc Eng. Chalmers University of Technology

 

Ulrich Witt

 


Styrelseledamot

Ulrich Witt

Medlem av styrelsen sedan 2019.

Övriga uppdrag: Investment Advisory Professional hos Triton Advisers.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas Principal hos Centerbridge Partners och Investment Banking för J.P. Morgan.

Utbildning: International Business, Copenhagen Business School

 

 


Styrelseledamot

Jan Johansson

Medlem av styrelsen sedan 2018.

 

Mats Therman

 


Styrelseledamot

Mats Therman

Medlem av styrelsen sedan 2019.

Övriga uppdrag: Investment Manager hos Hartwall Capital Oy, styrelsemedlem Remeo Oy och Hermen Holdings Oy.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas CEO för HC Ventures Oy och CEO för Sparklike Oy.

Utbildning: BSc Eng. Tekniska läroverket i Helsingfors

Stefan Karlsson 

 


Arbetstagarrepresentant

Stefan Karlsson

Medlem av styrelsen sedan 2012.

Jakob Jakobsson 

 


Arbetstagarrepresentant

Jakob Jakobsson

Medlem av styrelsen sedan 2012.

 

 


Revisor
Rickard Andersson, auktoriserad revisor Ernst & Young AB

Huvudansvarig revisor för Kährs Group sedan 2014.

Övriga uppdrag: Revisor i Alimak Group, Autoliv, Hexagon och Proact IT Group