Byt språk EN

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att medverka till en sund affärsutveckling och kontroll av koncernens verksamhet. Styrelsen i Kährs Group har som en av sina viktigaste uppgifter att säkerställa långsiktig strategi, styrning, uppföljning och kontroll av koncernens verksamhet i syfte att skapa värden för aktieägare, kunder och andra intressenter.

Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, den svenska koden för bolagsstyrning och arbetsordningen som antagits av styrelsen. Dessa reglerar antalet möten per budgetår, vad som ska behandlas vid mötena och fördelningen av arbetet mellan styrelsen och verkställande direktören. Normalt hålls minst sex styrelsemöten varje år.
 

Anders Wassberg 

 


Ordförande
Anders Wassberg

Medlem av styrelsen sedan 2011.

Övriga uppdrag: President & CEO Ballingslöv International AB. Styrelsemedlem hos Inwido AB

Bland tidigare uppdrag kan nämnas CEO för AB Gustaf Kähr, CEO för Beijer Byggmaterial AB.

Utbildning: MSc Eng. Chalmers University of Technology

 

Carl-Johan Falkenberg 

 


Styrelseledamot

Carl Johan Falkenberg

Medlem av styrelsen sedan 2011.

Övriga uppdrag: Investment advisory professional hos Triton Advisers Sweden. Styrelsemedlem i Alimak Hek och Intratek

Bland tidigare uppdrag finns positioner hos Credit Suisse i London och ABB i Zürich.

Utbildning: MSc, Stockholms universitet

 

Eva Linqvist 

 


Styrelseledamot

Eva Lindqvist

Medlem av styrelsen sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Bodycote AB, Alimak Group AB, Caverion Oy, Mycronic AB och Sweco AB

Bland tidigare uppdrag kan nämnas vd för Xelerated Holding AB och TeliaSonera International Carrier. 

Utbildning: MSc Ekon., MSc Eng., Linköpings Universitet

Hannu Paitula 

 


Styrelseledamot

Hannu Paitula

Medlem av styrelsen sedan 2011.

Övriga uppdrag: Industrial Advisor. Styrelsemedlem hos Systemair och Oras

Bland tidigare uppdrag finns positioner inom den högsta ledningen hos Lindab, Fläkt Woods och ABB.

Utbildning: BSc Eng.

Bertel Langenschiöld 

 


Styrelseledamot
 
Bertel Langenskiöld

Medlem av styrelsen sedan 2012.

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem hos Konecranes och Inkerman International

Bland tidigare uppdrag kan nämnas vd för Hartwall Capital, styrelsemedlem i Karelia-Upofloor, olika ledande befattningar inom Metso Paper och Metso Minerals, President & CEO för Fiskars Corporation, President Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division.

Utbildning: MSc Eng.

Johanna Arantola-Hattab 

 


Styrelseledamot
  
Johanna Arantola-Hattab

Medlem av styrelsen sedan 2016.

Övriga uppdrag: Managementkonsult i egen verksamhet och medlem i styrelsen för Workspace Oy

Bland tidigare uppdrag kan nämnas Director, Iittala Brand and International Marketing, vid Iittala Group och Brand Development Manager vid Sonera (TeliaSonera).

Utbildning: Ekonomie doktor, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors

Stefan Karlsson 

 


Arbetstagarrepresentant

Stefan Karlsson

Medlem av styrelsen sedan 2012.

Jakob Jakobsson 

 


Arbetstagarrepresentant

Jakob Jakobsson

Medlem av styrelsen sedan 2012.

 

 


Revisor
Rickard Andersson, auktoriserad revisor Ernst & Young AB

Huvudansvarig revisor för Kährs Group sedan 2014.

Övriga uppdrag: Revisor i Alimak Group, Autoliv, Hexagon och Proact IT Group