Kährs Group i korthet

Kährs Group är en tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göra kundens golvupplevelse till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till kunder över 70 länder.

Läs mer

Aktuellt

Det senaste halvåret har varit omvälvande för Kährs och resten av världen med omfattande påverkan från Covid-19 på marknader och samhällen. Kährs har hanterat situationen genom ett tidigt åtgärdsprogram med fokus på medarbetares säkerhet och hälsa och en fortsatt sund ekonomi och en stark finansiell ställning i bolaget. Samtidigt har vi accelererat vårt arbete med att anpassa oss till förändrade beteenden och krav från marknaden - en omställning som till stor del bygger på nya, digitala möjligheter.

Läs mer

  • Erfarenhet är den bästa innovatören. Med mer än 160 år i branschen är Kährs en av världens äldsta tillverkare av trägolv, liksom en av de mest innovativa.

    Läs mer
  • Sedan starten på 1950-talet har Upofloor revolutionerat vår syn på traditionella golv i det offentliga rummet - med fokus på att skapa smarta golvmaterial som är miljömässigt sunda, starka och lätta att underhålla.

    Läs mer
  • Våra Luxury Tiles kombinerar en naturlig look av trä och sten med alla fördelar kring uthållighet och modern golvteknologi. Luxury Tiles passar utmärkt för hotell, kontor, restauranger, affärer, privata hem och sjukhus.

    Läs mer