Kährs Group i korthet

De innovativa golvlösningarna från Kährs Group har influerat golvmarknaden i många årtionden. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter för att skapa mervärde för privata, kommersiella och offentliga rum genom vackra och miljömässigt hållbara trä- och plastgolv med lång livslängd.

Läs mer

Vd kommenterar

Kährs Group hade en god försäljningstillväxt på 7 procent under första kvartalet 2018, framförallt drivet av god efterfrågan och bolagets starka position. Sammantaget har 2018 börjat tillfredsställande, och jag ser med tillförsikt på resten av året. Genom fokus på design, kvalitet och innovation fortsätter vi stärka vår position och skapar mervärde för kunden

Läs mer

Nyheter

  • Erfarenhet är den bästa innovatören. Med mer än 150 år i branschen är Kährs en av världens äldsta tillverkare av trägolv, liksom en av de mest innovativa.

    Läs mer
  • Elegans och mångsidighet har gjort Karelia trägolv till ett populärt golvval för privata bostäder men också för många välkända allmänna platser.

    Läs mer
  • Sedan starten på 1950-talet har Upofloor revolutionerat vår syn på traditionella golv i det offentliga rummet - med fokus på att skapa smarta golvmaterial som är miljömässigt sunda, starka och lätta att underhålla.

    Läs mer