Kährs Group i korthet

De innovativa golvlösningarna från Kährs Group har influerat golvmarknaden i många årtionden. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter för att skapa mervärde för privata, kommersiella och offentliga rum genom vackra och miljömässigt hållbara trä- och plastgolv med lång livslängd.

Läs mer

Vd kommenterar

Kährs Group utvecklades starkt under det första kvartalet 2017, med ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat. Alla fyra segment bidrog till försäljningsökningen på 13 procent. Med utgångspunkt i Kährs Groups attraktiva marknadsposition, både på den professionella marknaden och på konsumentmarknaden, finns fortsatt goda tillväxtmöjligheter de kommande åren. Vår tillväxt förväntas ske organiskt och eventuellt genom väl utvalda tilläggsförvärv.

Läs mer

Nyheter

  • Erfarenhet är den bästa innovatören. Med mer än 150 år i branschen är Kährs en av världens äldsta tillverkare av trägolv, liksom en av de mest innovativa.

    Läs mer
  • Elegans och mångsidighet har gjort Karelia trägolv till ett populärt golvval för privata bostäder men också för många välkända allmänna platser.

    Läs mer
  • Sedan starten på 1950-talet har Upofloor revolutionerat vår syn på traditionella golv i det offentliga rummet - med fokus på att skapa smarta golvmaterial som är miljömässigt sunda, starka och lätta att underhålla.

    Läs mer