Kährs Group i korthet

De innovativa golvlösningarna från Kährs Group har influerat golvmarknaden i många årtionden. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter för att skapa mervärde för privata, kommersiella och offentliga rum genom vackra och miljömässigt hållbara trä- och plastgolv med lång livslängd.

Läs mer

Vd kommenterar

Kährs Groups stabila försäljningstillväxt fortsatte, med en ökning på 10 procent under fjärde kvartalet, där en god underliggande försäljning på huvudmarknaderna Sverige, Tyskland, Storbritannien och USA bidrog till utvecklingen. Jag ser positivt på koncernens möjligheter till fortsatt förbättring av omsättning och lönsamhet även under 2017. En tillväxt som bland annat ska ske genom nya produktlanseringar, en förstärkt varumärkesupplevelse, en ökad närvaro i projektmarknaden samt ett bättre utnyttjande av möjligheterna i det digitala ekosystemet.

Läs mer

Nyheter

  • Erfarenhet är den bästa innovatören. Med mer än 150 år i branschen är Kährs en av världens äldsta tillverkare av trägolv, liksom en av de mest innovativa.

    Läs mer
  • Elegans och mångsidighet har gjort Karelia trägolv till ett populärt golvval för privata bostäder men också för många välkända allmänna platser.

    Läs mer
  • Sedan starten på 1950-talet har Upofloor revolutionerat vår syn på traditionella golv i det offentliga rummet - med fokus på att skapa smarta golvmaterial som är miljömässigt sunda, starka och lätta att underhålla.

    Läs mer